Privacy Verklaring van Budo Academy Kiai:

Dit is de privacy policy van Budo Academy kiai, gevestigd te Doetinchem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09069257 (hierna: “Budo Academy Kiai”).

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens Budo Academy Kiai verwerkt wanneer u onder andere de website www.kiai-doetinchem.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
In deze privacy policy wordt de website Budo Academy Kiai aangeduid als: www.kiai-doetinchem.nl.

1. Gebruik van persoonsgegevens:

• Wanneer u www.kiai-doetinchem.nl bezoekt vraagt Budo Academy Kiai (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
• lid wordt van Budo Academy Kiai;
• via het contactformulier contact met ons opneemt.

2. Budo Academy Kiai verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

• naam;
• adres;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• leeftijd;
• geslacht;
• bankrekeningnummer;
• gegevens over uw aankopen;
• gegevens over afspraken.

3. Budo Academy Kiai gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

• de aankoop uit te voeren, de dienst te leveren;
• het lidmaatschap te effectueren;
• nieuwsbrieven te verzenden;
• contact met u op te nemen of te onderhouden;
• de dienstverlening te verbeteren.
• De persoonsgegevens worden bewaard zolang de persoon lid is bij Budo Academy Kiai. Bij uitschrijven worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard voor de fiscale bewaarplicht. Hierna worden deze verwijderd.

4. Gebruik van cookies en bezoekersregistratie:

• Voor meer informatie over het gebruik van door Budo Academy Kiai en voor het instellen van uw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij u naar de cookie-manager (info@kiai-doetinchem.nl).
• Wanneer in het kader van informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door u gevraagde dienst, wordt u vooraf geïnformeerd en wordt u toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.

5. Informatie, wijziging en bezwaar:

U kunt contact opnemen met Budo Academy Kiai via info@kiai-doetinchem.nl voor:

• meer informatie over de wijze waarop Budo Academy kiai persoonsgegevens verwerkt;
• vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
• inzage in de persoonsgegevens die Budo Academy kiai met betrekking tot u verwerkt;
• bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Budo Academy Kiai.

6. Derden:

• Budo Academy kiai zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Budo Academy kiai daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

7. Melding Autoriteit Persoonsgegevens:

• Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

8. Toestemminggebruik foto’s en video’s:

Hierbij verklaart ondergetekende, dat foto’s en video’s door Budo Academy Kiai gebruikt mogen worden:

• Op de website van Budo Academy Kiai
• Op social media accounts van Budo Academy Kiai
• In de (digitale) nieuwsbrief van Budo Academy kiai
• In brochures van Budo Academy Kiai

9. Melding aan betrokkene:

• U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

10. Wijzigingen privacy policy:

• Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.