Welkom bij Budo Academy Kiai

Het centrum voor Jiu Jitsu, Weerbaarheid en Zelfverdediging.

Lees meer..

Welkom bij Budo Academy Kiai

Het centrum voor Jiu Jitsu, Weerbaarheid en Zelfverdediging.

Lees meer..

 

Welkom bij Budo Academy Kiai

Budo Academy Kiai is sinds 1990 “zelfverzekerd in beweging” en expert in het verzorgen van de verdedigingskunst Jiu jitsu en cursussen Weerbaarheid en Zelfverdediging.

Onze waarden:
Van elkaar leren en beter worden en elkaar in waarde laten.
Lees meer

Onze visie:
Voor jezelf opkomen, meer zelfvertrouwen ontwikkelen en jezelf veiliger voelen.
Lees meer

Onze missie:
iemand die zich weerbaar gedraagt, bewaakt zijn of haar grenzen met zo veel mogelijk respect voor de grenzen van anderen.
Lees meer

Weerbaar gedrag impliceert dus dat je altijd de verdediging kiest die het minst kwetsend is voor de ander, zowel op fysiek als mentaal gebied. Weerbaar gedrag is dus zonder meer assertief gedrag te noemen. Echter: assertief gedrag is vooral van toepassing in situaties waarin beide partijen gelijkwaardig zijn. Weerbaar gedrag heb je juist nodig in situaties waarin er sprake is van machtsverschil. Weerbaarheid impliceert dus de bereidheid en de mogelijkheid tot mentaal, verbaal en fysiek verzet wanneer de gelijkwaardigheid en het wederzijds respect door de ander niet wordt nageleefd. Dit omvat het kunnen inschatten van (bedreigende) situaties, het realistisch kunnen inschatten van de eigen beperkingen en mogelijkheden, het kunnen hanteren van emoties (woede en angst) en het kunnen bedenken en uitvoeren van efficiënte oplossingsstrategieën, al dan niet met hulp van anderen.

Met sportieve Budogroet,
Budo Academy Kiai

Promo video gemaakt door Anouk Helbers

Budo Academy Kiai sinds 1990 “zelfverzekerd in beweging”