Boonman Weerbaarheid

Weerbaarheid, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Doel

Weerbaarheid heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s.

Doelgroep

Weerbaarheid is voor meisjes en jongens. Weerbaarheid maakt gebruik van een psychofysieke didactiek, wat inhoudt dat startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

Preventie

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Weerbaarheid is een bewezen effectieve antiepest methodiek: na implementatie zal pestgedrag uit de klas verdwijnen. Indien schoolbreed ingezet, zal het pesten de gehele school verlaten. Zie hiervoor de research in het boek ‘Bringing it Together’.

Aanmelden voor de training Weerbaarheid

Vul het formulier hieronder in om je aan te melden voor de training. Als je een andere vraag hebt kun je die hier stellen.

Aanmelding Weerbaarheid
Menu